Peygamberimizin Doğumu ve Büyük MucizeHz.Muhammed Mustafa(SAV) Efendimizin doğumu,en muteber rivayetlere göre,fil vak'asından 50 gün kadar sonra,miladi 571 yılının Nisan ayına,Arabi aylardan ise Rebiül-evvel ayının 12.pazartesi gecesine rastlamaktadır.

Beni İsrail peygamberleri Fahri Kainat Efendimizi,Muhammed ve Ahmed isimleriyle zikretmiş ve alametlerini söylemiş olduklarından,Arabistan'da ve bilhassa Mekke'de gerek hıristiyan ve gerek yahudi kahinleri arasında Hatem'ül Enbiya ya dair bir çok mevzular konuşulur ve geleceği beklenirdi.


Ayrıca o devirdeki çeşitli rivayet ve ilhamlara göre,Hz.peygamberin dünyaya teşrifleri anında sema da yeni bir yıldızın doğacağına inanılırdı.Hz.Muhammed (SAV) in doğumuna yakın bütün kahinler artık son peygamberin doğumunun yaklaştığını söyleyerek ,Ahmed'in yıldızı diye bahsedilen yeni teşekkül edecek yıldızı gözlüyorlardı.Ayrıca Haniflerden pek çoklarıda Resullah'ın zuhuru ile ilgili bir çok olaylarla karşılaşmakta,çeşitli manalar görerek büyük bir iştiyakla doğum müjdesii beklemekte idiler.

Cenabı Resullah'ın dünyayı şereflendireceğine dair en büyük müjdeyi,Rebiül evvel ayının 11.pazar gecesi bizzat Hz.Amine R.A.aldı.Hz.Amine o gece rüyasında bedeninden bir nurun çıkıp,doğu ile batıya doğru hızla yayılarak her tarafı aydınlattığını gördü.Rüyasının sonlarına doğru Cebrail Asçbütün peygamber annelerine haber verdiği gibi onada;
-”Ey Amine!iyi bilmelisin ki sen alemlerin en hayırlısına hamilesin.Doğduğu vakit oğluna Ahmed ve Muhammed adını koy”dedi. Hz.Amine uyanınca ziyaretine gelen kayınpederi Abdülmuttalib'e müjdeyi verdi.

Nihayet alemlere rahmet olarak gönderilen Fahri Kainat Efendimizin dünyaya teşrif edeceği an geldi.O gece Hz.Aminenin olanlarla ilgili olarak şöyle söylediği rivayet edilmektedir.

-”Ben başka kadınlar gibi gebelik zahmeti çekmedim. Gebelikte olan ağırlıkları duymadım. Doğum yaklaşınca kulağıma şiddetli bir ses geldi ürktüm. Bir ak kuş gelerek kanadı ile arkamı sıvadı, benden o ürkme ve korku halleri geçti. Yanıma bakınca bir beyaz kase ile şerbet verildiğini gördü.Onu alıp içince her tarafımı nur kapladı. O anda Muhammed (SAV) dünyaya geldi.” Ayrıca Hz.Muhammed (SAV) doğarken Hz.Amine'nin gözünden perdenin kalktığı, Cennet huri ve melekleri ile daha birçok harkulade halleri temaşa ettiği rivayet olunmuştur.


Hz.Amine'nin yanında Abdurrahman bin Avf'ın annesi Şifa Osman bin Ebil As.'ın annesi Fatıma ve daha bir çok kadınlar ile birlikte ebe olarakta Ümmü Eymen bulunuyordu.
Efendimiz'in (sav) doğum esnasında yaşadığı o olay onun beklenen peygamber olduğunun en açık göstergesiydi.
Peygamberimizin doğumu esnasında sadece Mekke'de değil tüm dünyada ilginç olaylar meydana gelmişti.
Bir olay var ki Peygamber efendimizin her doğum gününde aynısı tekrar meydana gelir.

Yazının devamın okumak için gçrsele tıklayarak ilerleyiniz.