Dünya

Teşebbüh : Başkalarına Benzeme

“Kim bir kavme benzerse ondandır.”

   Kör taklidin ve şuursuzluğun getirdiği kimliksizleşme: Başkalarına benzeme.  

   Uyum ve uysallaşma evriminin aldattığı yozlaşma: Başkalarına benzeme.

   Alçaklık kompleksinin yoğurduğu kılıksızlaşma: Başkalarına benzeme.

   Yaşadığı gibi inanmaya yelken açamayan şuursuzların gaflet rüzgarıyla sürüklendiği kokuşmuş liman: Başkalarına benzeme.

   İnandığı ve teslim olduğu dinine tabi olmayanların güdümüne girdiği şehvet menzili: Başkalarına benzeme.

   Başka başka alemlerin zehirli tohumlarıyla sağlam köke veda eden nankörlerin bataklığı: Başkalarına benzeme.

   Kendi aynasında kendini görmekten korkan, yalancı aynaların süslü pazarı: Başkalarına benzeme.

   Bir şekilde moda ve modernlik adında kendisine palyaçolara çeviren çeyrek elbiseli kadınlar, yarım traşlı gençler kervanı: Başkalarına benzeme.

   Hindu mudur, yamyam mıdır belli olmayan ayak takımı adamların revaç bulduğu koyun postunda kurt kalpli adamların sofrası: Başkalarına benzeme.

   Allah ve Resulünün takdim ettiği izzet elbisesinden soyunup cahiliyyet tağutlarının kıyafetine bürünen kibir ucubesi makamlar mahzeni: Başkalarına benzeme.

   Teşebbühün Kısımları

       1- Kafirlere Giyim Kuşamda Benzemenin Hükümleri:

       Hanefi, Maliki ve Şafii fukahasının cumhuruna göre kafirlerin şiarı olan, müslümanlardan onları ayrıştıran kıyafet ve giysileri giyen kişi dünya ahkamında küfrüne hükmedilir. Yani zahirde onu yapan kişiye kafir hükmü verilir.Mesela bir kimse başına mecusilik takkesi koysa kafir olur. Tabi ki zorlama ile vs. şartlarda giydirilirse hüküm değişir.Aynı şekilde Hristiyanların zinar kuşağını bir kişi isteyerek taksa kafir olur.Kafirlere has olan ve alamet olan giysileri ancak o dinin mensupları yani kafir giyer.Müslüman onu bilerek asla giyemez.

Hanefi mezhebi imamı İmam-ı Azam’a göre kişi sadece kıyafetiyle kafir olmaz.Ancak bu dine giriş şekliyle bu dinden çıkar o da ikrar ve tasdiktir.Şu bir hakikattir ki kişi isteyerek gayrimüslim alameti taşırsa o kişinin küfründen korkulur.Hanbeliler de kafirlerin şiarı olan şeyleri giymeyi haram kabul etmişlerdir.

       Fukahanın ibarelerinden anlaşıldığına göre kafirlere has kıyafeti şu şartlar oluşarak kişi giyerse kafir olur:

   1-Müslüman bir memlekette giymesi. 

   2-Zaruret ve zorlama olmaksızın o kıyafeti giymiş olması.

   3-Kafire has olan bir kıyafet ve takı olması.Hristiyanın kuşağı, mecusinin takkesi gibi.              

   4-Kıyafeti giydiği zaman diliminde o kıyafetin hala küfür şiarı olarak bilinip kullanılıyor olması.

  5-Kıyafetin onlara meyil ve bir özenti, ,imrenme olarak giyilmesi,alay ve dalga geçmek için değil.

       Rabbim her türlü küfür alametinden ümmeti muhammedi muhafaza buyursun.Son zamanlarda özellikle gençlerin üzerindeki yabancı dilde yazılı tişörtler batıl reklamlarla dolu. O tişörtü giyen genç üzerinde ne yazdığını bile bilmiyor ama çoğu mahsurlu ibareler. Müslüman memlekette batıl mihraklar müslüman gençleri gezici reklam bilbordu gibi kullanıyorlar.Bu durumlara karşı da müslümanların uyanık durması lazım.Siyonist mihrakların para babası firmaların gezici reklam bilbordu olmak bir müslüman için ne kadar esef verici bir         durumdur.

               Müslümanların dış kıyafette kafirlere benzemesinin hükmünü zikrettikten sonra şunu belirtmekte fayda vardır.Müslüman zahiri görünüşte tam bir müslüman kılığında olsa ama fikir yapısı ve dünya görüşü batıl olsa o içini güve yemiş ve çürümüş bir ağaç gibidir.

   2-Kafirlere Bayramlarında Benzemenin Hükmü:

       Bayramlarda kafirlere benzemenin manası: Kafirlere has olan bayramları meşru görmek veya kafirler gibi kutlamak.Bu asla caiz değildir.Kafirlerin şiarı olan bayramlar; müslümanların muhalefet etmesi gereken en öncelikli hususlardandır.İmam Beyhaki Hz. Ömer’den rivayetine göre O şöyle buyurmuştur.Bayram günlerinde kafirlerin mabetlerine girmeyiniz. Çünkü onların üzerine gadabı ilahiyye iner.

        Abdullah b. Ömer’den rivayetle o şöyle demiştir:”Bir kimse Acem diyarına uğrasa ve onların Nevruz ve Mihrican bayramlarını kutlasa veya iştirak etse, onlara benzese ve o hal üzere ölse kıyamet günü onlarla beraber haşrolunur.”        Gayrimüslimlere ait olan hiç bir bayram müslümanlara caiz değildir.Kafirlere muvafakatın en çirkini onlarla birlikte onların bayramını

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu