Genel

Sureler Hakkında Kısa Bilgiler

Sureleri Tanıyoruz, Sureler hakkında kısa kısa bilgiler edinebilirsiniz.

*Kur’an’da toplam 114 sure vardır.

*Tevbe suresi dışındaki bütün surelerin başında besmele bulunur.

*En kısa sure Kevser suresi, en uzun sure Bakara suresidir.

*Sureler Mekki ve Medeni olmak üzere ikiye ayrılır.

*En uzun ayet Bakara suresinin 282. ayeti, en kısa ayet Müddessir suresinin 21. ayetidir.

*Peygamberimiz Yasin suresi için “Kur’an’ın kalbi” demiştir.

*Sureler isimlerini, sure başlarında yer alan harflerden, ilk ayetlerde geçen kelimelerden ya da içindeki konulardan alırlar.

Alak Suresi

*Alak suresi, Kur’an’ı Kerim’de yer alan 96. suredir.

*Alak suresi toplam 19 ayetten meydana gelmektedir.

*Alak suresinin ilk beş ayeti, Hz. Muhammed’e (s.a.v) inen ilk ayetlerdir.

*Mekki surelerdendir. Yani Mekke’de indirilmiştir.

*Arapça’da alâk kelimesi “asılan, askıda kalan, yapışan” anlamına gelmektedir.

*Alak suresinin ikinci ayetinde insanoğlunun kan pıhtısından (alâk) yaratıldığından söz edildiği için sure bu isimle adlandırılmaktadır.

*Alak suresi,  “Oku” (İkra!) sözcüğüyle başlar.

*Alak suresi, İkra Suresi adıyla da bilinir.

*Surede, Müslümanlığın okumaya ve eğitime verdiği önemi vurgulanmaktadır.

Müzzemmil Suresi

*Kur’an-ı Kerim’de yer alan 73. suredir. İniş sırasına göre 3. suredir.

*Toplam 20 ayetten oluşmaktadır.

*Mekke’de inmiştir. Bundan dolayı Mekki suredir.

*Arapça’da müzemmil kelimesi “örtünüp bürünen, bir örtü altına girip gizlenen kimse” anlamına gelmektedir.

*Sûrenin birinci ayetinde geçtiği için bu isimle adlandırılmaktadır.

*Resûlullah (s.a.s.)’in şahsında tüm müslümanlara geceleyin kalkıp ibâdet etmek(gece namazı), Kur’ân-ı Kerîm okumak, Allah’ı zikretmek, din düşmanlarının sözlerine karşı sabırlı olmak ve onları Allah’a havale etmek emredilir. Çünkü kısa bir müddet sonra dünya hayatı sona erecek, Peygamber’e düşmanlık yapanlar acı bir azaba maruz kalacaklardır. Bu vesileyle kıyâmet ve âhiretin dehşetli manzaraları hatırlatılarak, insanlar ondan korkmaya ve Allah’a varacak bir yol tutmaya yönlendirilir.

Müddessir Suresi

*Kur’an-ı Kerim’de yer alan 74. suredir. İniş sırasına göre 4. suredir.

*Toplam 56 ayetten oluşmaktadır.

*Mekke’de inmiştir. Bundan dolayı Mekki suredir.

*Arapça’da, müddessir kelimesi “bir örtüye bürünüp sarınan” manasına gelmektedir.

*Sûrenin birinci ayeti bu kelime ile başladığından sûre bu isimle adlandırılır.

*Resûlullah (s.a.s.)’e, kalkıp insanları uyarması vazifesi verilir. Kur’an’ı inkâr edip Peygamber’e karşı gelenler tasvir edilerek, bunları cehennemde bekleyen azap hatırlatılır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu