Dünya

İSLAMIN TEMELİNİ TEŞKİL EDEN BEŞ HADİSİ ŞERİF(MEDARUL İSLAM)

                 Ebu Dâvud(ra) şöyle demiştir: “Hz. Peygamberden(sav) beşyüz bin Hadis-i Şerif yazdım. Bunlardan hükümler konusunda dörtbin sekizyüz hadis seçtim. Zühd ve takvâya dair hadislere gelince; Bir kimseye bunlardan dini için aşağıdaki dört tanesi yeter:

 1) Ameller niyetlere göredir.

 2) Helâl ve haram açıklanmıştır.

 3) Kişinin kendini ilgilendirmeyen şeyleri bırakması müslümanlığının güzelliğindendir.

 4) Sizden biriniz, kendisi için sevip arzu ettiği şeyi mümin kardeşi için de istemedikçe gerçek mümin olamaz hadisleridir”

              Bu dörde ilaveten “Kim bizim dinimizde olmayan bir şeyle amel ederse[bidat işlerse] o reddolunmuştur” hadisi şerifini de önemine binaen beşinci hadis-i şerif olarak kaydetmiş olduk .      

Birinci Hadis-i Şerif:

              Hz. Ömer (r.a)  rivayetiyle peygamber efendimiz şöyle buyurdular:

«Ameller (in değeri) ancak niyetlere göredir. Herkese ancak ni­yet ettiği (nin karşılığı) vardır. Artık kimin hicreti, Allah ve Resulüne ise, hicreti de Allah ve Resûlünedir. Ve herkimin hicreti de elde edeceği dünya (malı) veya nikâhlayacağı kadın için (yapılmış) ise hicreti (ancak) hicret ettiği şey içindir»

     Bu hadisi Şerifin ışığında;

1-Bu Hadis-i Şerif hakkında Abdurrahman b. Mehdi Şöyle demiştir.”Kim bir eser yazmak isterse bu hadisi  şerifle başlasın.Şayet ben konular içeren bir eser yazsaydım her konunun başına bu hadisi şerifi yazardım.”Buhari Şerifin bu hadisi şerifle başlaması da manidardır.Alfabetik olduğu halde İmam Suyutinin Camius-Sağır adlı hadis külliyatına bu hadisle başlaması bu minvalden hareketle olsa gerek.

2-İmam Şafi (RA) bu hadisi şerif ilmin üçte biridir demiştir.

3-Niyet, ibadetleri birbirinden ayrıştırır ve adetleri ibadetlere dönüştürür..

4-“İnsanlar niyetlerine göre hasrolunurlar.”

5- Yahya b.Ebu Kesir :“Amelleri öğrendiğiniz gibi niyetleri de öğreniniz çünkü  niyetler amellerden daha tesirlidir”.

6- Mutarrif b .Abdullah :”Amellerin ıslahı niyetlerin ıslahı ile alakalıdır..”

7- İyi niyet haramları meşrulaştırmaz, temel konulardaki cehalet şeran da mazeret sayılmaz.

8-“Esas muhacir Allahın yasakladığı şeylerden uzak durandır.

İkinci Hadisi Şerif

                 “Helal bellidir, haram bellidir. Bu ikisinin arasında şüpheli şeyler vardır. Size bunu bir misalle açıklayacağım Allah Tealanın bir koruluğu vardır. Allah’ın koruluğu da haram kıldığı şeylerdir…”(Şüpheli şeylerden kaçınmayanlar) koruluğun kenarında hayvanlarını otlatan kimse gibidir. Kolladığı hayvanların her an koruluğa dalması mümkündür. Kim Şüpheliye yaklaşırsa ansızın ona karışıverir.”

                    Bu hadisi Şerifin ışığında;

1-Kuran  ve  Sünnet ölçeğinde gün aydınlığı kadar helaller ve haramlar açıktır.Ancak kalbinde eğrilik olanlar helallerde ve haramlarda haddi aşar.

2-Şüpheli şeylerden kaçmak esastır. İnsanların çoğu şüphelileri bilemez ama sorulduğu zaman şüphelileri ayırt edecek mütehassısler de yok değildir.

3-Hz. Abbas :”Allah’ın Resulü helalleri ve haramları apaçık beyan edip gün aydınlığı gibi  bir din bırakıp  darı bekaya irtihal etti..”

4-Şüpheli şeyler füyuzat kabı kalbi tahrip edici zehirleridir.

5-Sahabeyi Kiram, şüpheli şeylere yanaşmaz ;sonradan şüpheli olduğunun farkına varırsa yediği ve içtiği şeyi kusardı.

5-Hasan Basri: Kişi harama düşerim korkusuyla helalden  bir kısmını  terk etmedikçe takvaya ulaşamaz…

Üçüncü Hadisi Şerif

“Kişi kendisi için istediğini (mü’min) kardeşi için de istemedikçe (gerçek) iman etmiş olamaz.

       İmanın hakikatine kişi ancak kendisi için istediğini kardeşi içinde istediği zaman ulaşır.Taklidi iman sahipleri kardeşleri için isar yapamaz. İsar: Kardeşini kendisine tercih etmesidir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu